Stavebně ekonomická kancelářTato oblast je ve stavebnictví velmi důležitá. Většina sporů během výstavby se týká právě financí. Z tohoto důvodu kancelář této oblasti věnuje velkou pozornost. Hlavní náplní činnosti v této oblasti je zpracovávání výkazů výměr a položkových rozpočtů stavebních prací. Naši zákazníci jsou jak stavební firmy tak investoři, popřípadě další odběratelé. Rozpočty a kalkulace zpracováváme v programu BUILDpower. Součástí této činnosti je zpracovávání souhrnného rozpočtu stavby, který je především důležitý pro investory. Tento rozpočet byl měl investorovi stanovit celkové náklady stavby od investičního záměru, nákupu pozemků až po kolaudaci a zápis do katastru nemovitostí. Pro daňové a bankovní účely zpracováváme stavební rozpočty pro tvorbu rozpočtové rezervy a pro získání úvěru, popř. dotace. Pro stavební firmy máme připravený komplex dalších produktů potřebných pro racionální vedení firmy. Je to např. harmonogram prací, výpis mezd z kalkulace, výpis materiálu z kalkulace a ekonomická analýza stavebního objektu nebo stavby.


• výkaz výměr • výpis materiálu z kalkulace
• položkový rozpočet • ekonomická analýza stavebního objektu, stavby
• souhrný rozpočet stavby • harmonogramy staveb
• návrh smlouvy o dílo • rozpočty pro tvorbu rezerv pro účely daňové
• výpis mezd z kalkulace • rozpočty pro úvěry
• nabídka stavebního díla do výběrového řízení • výpočet provozních nákladů stavebního objektu
Copyright © 2013 Petr Stefan a Markéta Holá. V případě problémů kontaktujte prosím webmaster@hholy.cz
mobilní   |   klasický