Stavebně ekonomická kancelářV této oblasti se zabýváme především znaleckými posudky nemovitostí podle zákona 151/97 Sb. a jeho prováděcími vyhláškami. Odběrateli našich posudků jsou občané, firmy, soudy a další instituce. Znalecké posudky zpracováváme v programu NEMExpress. Pro zabezpečení komplexní služby kancelář zajišťuje odběrateli geodetické služby související s nemovitostmi (např. geometrické plány), zápisy do katastru nemovitostí, výpisy z katastru nemovitostí, snímky pozemkových map, převody nemovitostí apod. Kancelář zpracovává pasporty stavebních objektů. V souladu se zákonem o oceňování majetku jsme připraveni vypracovávat cenové mapy a vést jejich aktualní stav pro obecní a městské úřady.


• znalecké posudky
• zajištění převodu nemovitosti
• zajištění geometrického plánu oddělení parcely
• zajištění geometrického zaměření dokončené stavby ke kolaudaci
• pasportizace stavebních objektů

Copyright © 2013 Petr Stefan a Markéta Holá. V případě problémů kontaktujte prosím webmaster@hholy.cz
mobilní   |   klasický