Stavebně ekonomická kancelářMilan Holý Foto: Milan Holý


Vystudoval SPŠ stavební v Českých Budějovicích, obor pozemní stavby. Během své stavební praxe vykonával funkce rozpočtově cenového referenta u investorské inženýrské organizace se zaměřením na metodiku tvorby rozpočtů a kontrolu rozpočtů a cen dodavatelů stavebních prací. Dále prováděl kumulovanou funkci rozpočtář – projektant pozemních staveb u Inženýrské organizace města Tábora se zaměřením na památkově chráněné stavby. U stejné organizace také vykonával technický dozor investora. Poté se podílel u Vodních staveb s. p. na výrobní přípravě stavby JE Temelín ve funkci rozpočtář se zaměřením na kontrolu rozpočtů, řešení změn a dodatků a jednání s projektantem a investorem staveb, zaměření na stavby mimo jadernou elektrárnu Temelín – především ČOV, kanalizace, vodovody a pozemní stavby. Od roku 1992 pracuje ve vlastní stavebně ekonomické kanceláři.


Ing. Daniela Holá Foto: Daniela Holá


V roce 1986 promovala na Fakultě stavební ČVUT, obor pozemní stavby. Po absolvování vysoké školy nastoupila jako projektant do firmy Energoprojekt v Táboře. Zde pracovala do své mateřské dovolené. Po roce 1989 byl Energoprojekt zrušen. Po mateřské dovolené začala pracovat jako OSVČ ve vlastní projekční a znalecké kanceláři, kde pracuje do současnosti. Zabývá se projektováním pozemních staveb včetně inženýrské činnosti a vyřizování stavebních povolení, kolaudací apod. pro investory staveb. V roce 1994 byla jmenována Krajským soudem v Českých Budějovicích soudním znalcem v oboru ceny a odhady nemovitostí. V letech 1998 – 2006 pracovala v městském zastupitelstvu v Plané nad Lužnicí. V rámci této činnosti zastupovala Planou nad Lužnicí ve Vodárenské společnosti Táborsko.
Copyright © 2013 Petr Stefan a Markéta Holá. V případě problémů kontaktujte prosím webmaster@hholy.cz
mobilní   |   klasický