Stavebně ekonomická kancelářV této oblasti se věnujeme inženýrské a investorské činnosti pro investory. V rámci této činnosti chceme převzít starosti a odpovědnost investora vyplývající z právních předpisů na naší kancelář. Tím stavebníkovi ulehčíme celý proces výstavby, který složitý a časově náročný. Tato činnost v sobě zahrnuje část přípravnou tj. vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, zajištění projektu apod., část realizační zajištěnou výkonem technického dozoru stavby a část konečnou tj. vyřízení kolaudace a povinností z ní vyplývající. Pro stavby realizované svépomocně zajišťujeme odborné vedení stavby. Další činností této oblasti je zajištění odpovědného geodeta a prostorové vytýčení stavby, podrobné vytýčení stavby (tzv. vylavičkování) a organizace výběrového řízení na dodavatele stavby.


• inženýrská a investorská činnost • zajištění prostorového vytýčení stavby
• technický dozor investora • podrobné vytýčení (lavičky)
• odborné vedení staveb prováděných svépomocně • organizace výběrového řízení podle zákona
• koordinování bezpečnosti práce

Copyright © 2013 Petr Stefan a Markéta Holá. V případě problémů kontaktujte prosím webmaster@hholy.cz
mobilní   |   klasický